Sivilombudets årsmelding 2022 levert i dag

Sivilombudet avgir hvert år en årsmelding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året. Sivilombud Hanne Harlem leverte i dag Sivilombudets årsmelding for 2022 til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Sivilombudets årsmelding 2022

Sivilombudet undersøker klager fra personer som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen i Norge.

Stabilt høyt antall klager til Sivilombudet

I 2022 kom det inn 3959 klager på forvaltningen og vi avsluttet 4006 saker. Flere saker løste seg underveis etter en henvendelse fra Sivilombudet til forvaltningen, men forvaltningen har også fått kritikk i en rekke saker i løpet av året.

Dette klager innbyggerne mest på:

  • saksbehandlingstid og manglende svar
  • trygd, sosialhjelp og barnebidrag
  • plan og bygg
  • utlendingssaker
  • helse- og omsorgstjenester

Det har vært størst økning i klager innenfor disse områdene: Utlendingssaker, trygd, sosialhjelp og barnebidrag, offentlighet og innsyn, og saksbehandlingstid og manglende svar.

Mann til venstre og kvinne til høyre holder årsmelding mellom seg på stortingspresidentens kontor.
Sivilombud Hanne Harlem overleverer Sivilombudets årsmelding til stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Besøk under forebyggingsmandatet

Sivilombudet undersøker også forholdene til personer som er eller kan være frihetsberøvet. Dette gjøres blant annet gjennom fysiske besøk.  I 2022 besøkte vi flere sykehjem, boliger for mennesker med utviklingshemning og tre regionale sikkerhetsavdelinger i psykisk helsevern. Besøkene har avdekket betydelige rettsikkerhetsutfordringer for mennesker med utviklingshemning som utsettes for tvang. Besøkene har vist at uegnet bygningsmasse kan føre til økt risiko for tvang, både i kommunal sektor og i psykisk helsevern.

Sivilombudet

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å arbeide for at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett mot den enkelte. Det gjøres ved å undersøke saker der enkeltpersoner mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Sivilombudet er også nasjonal forebyggende mekanisme etter FNs torturkonvensjon.

Årsmelding

Hvert år leverer Sivilombudet en årsmelding til Stortinget om virksomheten i året som gikk, Dokument 4. Årsmeldingen er en redegjørelse både om klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres, og om arbeidet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten.