Europarådets hovedkvarter i Strasbourg.

Europarådskonferanse om et nytt forebyggingsnettverk i EU

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet deltok på en konferanse 4.-5. april 2017, organisert av Europarådet i Strasbourg. På konferansen ble etableringen av et nettverk av nasjonale forebyggingsorganer i EU diskutert.

Representanter fra forebyggingsorganer i 29 europeiske land var til stede, samt representanter fra FNs underkomité for forebygging (SPT) og den europeiske torturforebyggingskomité (CPT). I tillegg til å diskutere det nye initiativet, utvekslet deltakerne på konferansen erfaringer knyttet til rapportering, anbefalinger og oppfølging av relevante aktører.