Presentasjon på Kontrollkommisjonskonferansen 2014

Den årlige kontrollkommisjonskonferansen ble avholdt i Trondheim 20.-21. november 2014. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet deltok på konferansen og holdt et innlegg om forebyggingsenhetens mandat, arbeid så langt og planer for 2015.  

Konferansen arrangeres årlig av Helsedirektoratet for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.

Hovedmålet med konferansen er å gi faglig påfyll til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet og til ansatte hos fylkesmannen som jobber med tvang i det psykiske helsevernet.

Forebyggingsenheten, ved kontorsjef Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver og lege Kristina Baker Sole, holdt et innlegg på konferansen om forebyggingsmandatet, arbeid i 2014 og planer for neste år. Innlegget fokuserte også på psykisk syke i fengsel og risikofaktorer ved isolasjon.

Last ned presentasjonen fra Kontrollkommisjonskonferansen 2014.