Presentasjon på Kontrollkommisjonskonferansen 2015

Forebyggingsenheten har 13. november 2015 holdt et innlegg på Kontrollkommisjonskonferansen 2015. Innlegget handlet om forebyggingsenhetens mandat og arbeid i 2015, med særlig fokus på funn og anbefalinger fra besøk innen psykisk helsevern.

Helsedirektoratet arrangerer årlig en konferanse for landets kontrollkommisjoner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner og andre relevante aktører, med mål om gi dem faglig påfyll.

Helga Fastrup Ervik, leder av forebyggingsenheten, og Kristina Baker Sole, seniorrådgiver og lege, holdt et innlegg der de presenterte forebyggingsmandatet, metoden og enhetens arbeid i 2015. De tok spesielt opp enhetens fokusområder under besøk innen psykisk helsevern og fortalte om funn og anbefalinger som gjaldt:

  • Informasjon til pasienter og pårørende om vedtak
  • Manglende vedtak
  • Informasjon om klageinstanser
  • Mulighetene for å snakke med kontrollkommisjonen
  • Tvangsprotokoller

Last ned presentasjonen fra Kontrollkommisjonskonferansen 2015.