• Forside
  • Aktuelt
  • Undersøkelse av UDIs behandlingstid i familieinnvandringssaker

Undersøkelse av UDIs behandlingstid i familieinnvandringssaker

Sivilombudsmannen mottar stadig klager over Utlendingsdirektoratets (UDIs) behandlingstid i familieinnvandringssaker, og vi har sett en økning i antall klager høsten 2020.

Les brevet til UDI fra Sivilombudsmannen her

Informasjonen på UDIs nettsider om ventetider i familieinnvandringssaker viser at den generelle behandlingstiden for søkere fra mange land er urovekkende lang. På UDIs nettsider fremgår det at det for søkere fra Somalia, Iran, Irak og Afghanistan, er en forventet behandlingstid på 20 måneder, og enda lenger dersom referansepersonen bor i Oslo.

Prioritering av saker som gjelder barn

Sivilombudsmannen mener at det igjen er grunn til å undersøke UDIs behandlingstider i familieinnvandringssaker på generelt grunnlag. Vi har også funnet grunn til å se særskilt på hvordan UDI prioriterer familieinnvandringssaker som gjelder barn. Sivilombudsmannen har bedt UDI svare på flere spørsmål om dette.

Sivilombudsmannen har også tidligere undersøkt saksbehandlingstiden i UDI:

Utlendingsdirektoratets behandling av saker om familieinnvandring – saksbehandlingstid mv.