Vedlegg 3 – Ombudsmannens foredrag, møter, besøk og reiser i 2008

 

Foredrag 

11. januar:

Innlegg om «Fengselsliv, fangeliv og menneskerettigheter» på KROM-seminar, Spåtind

16. januar:

Foredrag «Sivilombudsmannen – mellom menigmann og myndighet» ved Eldreakademiet i Moss

14. februar:

Foredrag om åpenhet i offentlig forvaltning, Transparency International Norge, Oslo

13. mars:

Foredrag ved ombudsmannens markering av 50-års jubiléet for avgivelsen av Forvaltningskomiteens innstilling

1. april:

Foredrag om god forvaltningsskikk i eiendomsskattesaker for KS Eiendomsskatteforum, Oslo

26. april:

Foredrag om ombudsmannsordningen på etterutdanningsseminar for lærere, Gyldendal Undervisning, Gardermoen

11. juni:

Innledning og deltakelse i panel om demokratiet på møte hos Civita, Oslo

16. juni:

Foredrag om utvalgte emner fra Sivilombudsmannens praksis 2007-2008 med relevans for kommuner og fylkeskommuner, for landets kommune- og fylkesadvokater, KS, Oslo

29. august:

Foredrag om advokatens forhold til forvaltningen i Advokatforeningen Vest-Agder krets

9. september:

Foredrag «Mellom menigmann og myndighet – er rettigheter bare til velsignelse? – Gjør din plikt – krev din rett» i Norske Selskab, Oslo

17. september:

Forelesning om Sivilombudsmannen og utenriksforvaltningen for UD-aspiranter, Utenriksdepartementet, Oslo

18. september:

Foredrag «Grunnloven – en levende lov eller et språklig gjenferd?» ved Asker senioruniversitet

9. oktober:

Foredrag «Sivilombudsmannen – mellom menigmann og myndighet» ved Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke, Jørpeland

15. oktober:

Foredrag «Trenger nordmennene en klagemur? – fra Sivilombudsmannens erfaringer»
for Foreningen Andvake, Oslo

24. oktober:

Foredrag «Rettshjelperen og forvaltningen – medspiller eller motpart?» for Juss-buss, Oslo

4. november:

Foredrag «Ombudsmannens innseende, kontroll og tilsyn med forvaltningen» på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter, Oslo

20. november:

Foredrag «God forvaltningsskikk som rettslig norm» på forskningsseminar om forvaltningsrett, Bergen

27. november:

Foredrag om god forvaltningsskikk på Fylkesmannen i Østfolds konferanse for rådmenn og ordførere, Moss

Møter og besøk i Norge 

21. januar:

Møte med Gatejuristen, her

24. januar:

Møte med Radiografforbundet, her

6. februar:

Besøk i Tromsø fengsel, Tromsø

12. februar:

Møter med fylkesmannen og fylkesdirektøren i Møre og Romsdal, Molde

25. februar:

Deltakelse på seminar om grunnlovens rolle ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

27. februar:

Møte om rettssikkerheten med Advokatbladet

28. februar:

Lunsjmøte med Public Concern Work, her

28. februar:

Møte om varslingsproblematikken

4. mars:

Besøk på Lier ventemottak

5. mars:

Deltakelse på Advokatforeningens seminar om injurieordningen

6. mars:

Besøk hos Fylkesmannen i Hedmark, Hamar

7. april:

Besøk hos Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal

6. mai:

Møte med ULOBA (Andelslag for borgerstyrt personlig assistanse), her

20. mai:

Møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus

27. mai:

Besøk i Utdanningsdirektoratet

4. juni:

Besøk ved Oslo Politidistrikt

9. juni:

Møte med Riksarkivet om elektronisk arkivering og avlevering

11. juni:

Møte med skattedirektøren/Skattedirektoratet

7. august:

Møte om innsyn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

27. august:

Møte med OMOD (Organisasjon mot etnisk diskriminering), Oslo

4. september:

Besøk i Engerdal kommune

15.-16. september:

Vert for Nordisk ombudsmannsmøte, her

26. september:

Møte med utenriksråden i Utenriksdepartementet

8. oktober:

Møte med Diabetesforbundet, Oslo

24. oktober:

Møte med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om særskilte meldinger avgitt til Stortinget

28. oktober:

Besøk hos Politiets utlendingsinternat på Trandum

6. november:

Deltakelse på Castbergs minneforelesning: «Er domstolene statsvennlige?»

11. november:

Deltakelse ved Norges banks seminar «Om å holde ord», Det norske vitenskapsakademi, Oslo

18. november:

Besøk hos Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer

19. november:

Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2008, Litteraturhuset, Oslo

3. desember:

Møte i Helse- og omsorgsdepartementet, helserettsavdelingen

Internasjonale besøk hos ombudsmannen 

21. januar:

Møte med høyesterettspresidenten i Bangladesh

27. februar:

Besøk av parlamentarikere fra Angola

25. april:

Besøk fra Kinas Ministry of Supervision

2. mai:

Besøk fra Norsk Folkehjelp i Kurdistan, Irak

2. juni:

Lunsjmøte med Alexandr Nikitin, Bellona

30. juni:

Besøk av representanter for myndighetene i Bangladesh

26. august:

Møte med den kinesiske riksadvokaten

5. november:

Besøk av Ombudsmannen for menneskerettigheter i St. Petersburg

23.-26. november:

Besøk fra ombudsmannsinstitusjonene i Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador, Costa Rica og Bolivia

Internasjonal deltakelse 

18. januar:

Seminar om frihetsberøvelse, Paris

7. mars:

Konferanse i forbindelse med 10-års jubileet for Estlands ombudsmann, Tallinn

14. april:

Foredrag om ombudsmannen og menneskerettigheter på internasjonal konferanse, Kiev

30. april:

Seminar om ombudsmannens kompetanse i saker med politisk innhold, Christiansborg, København

21.-23. mai:

Vest-nordisk ombudsmannsmøte, København

20.-21. august:

Styremøte for Nordiske juristmøter, København

11. september:

Seminar om Riksdagens ombudsmän, Uppsala

17.-18. oktober:

Vest-nordisk ombudsmannsmøte, Reykjavik

20.-21. oktober:

The Human Rights Law Conference, London

21. november:

Konferanse om domstolskontroll med forvaltningen, London