Vedlegg 1 – Ombudsmannens kontor – personaloversikt

Ombudsmannens kontor hadde per 31. desember 2009 følgende avdelingsinndeling og personalsammensetning. Avdelingenes saksområder fremgår av organisasjonskartet i kapittel I.

 

Avdeling 1:

Kontorsjef:                 Bjørn Dæhlin

Nestleder:                  Annicken Sogn

Rådgiver:                    Jan Gunnar Aschim

Rådgiver:                    Cathrine Opstad Sunde

Førstekonsulent:       Leif Erlend Johannessen           

Avdeling 2:

Kontorsjef:                 Eivind Sveum Brattegard

Nestleder:                  Camilla Wohl Sem    

Rådgiver:                    Henrik Magnusson

Rådgiver:                    Kari Bjella Unneberg

Rådgiver:                    Vidar Toftøy-Andersen

Førstekonsulent:        Harald Søndenå Jacobsen

Førstekonsulent:        Hans Augun Parmann

Førstekonsulent:       Martin Bogstrand Sørensen 

Avdeling 3:

Kontorsjef:                 Berit Sollie

Nestleder:                   Bente Kristiansen

Rådgiver:                    Camilla Lie

Førstekonsulent:        Signe Christophersen

Førstekonsulent:        Frederik Langeland   

Avdeling 4:

Kontorsjef:                 Kai Kramer-Johansen

Nestleder:                   Annette Dahl

Seniorrådgiver:          Christian P. Gundersen

Seniorrådgiver:          Cecilie Karlson

Rådgiver:                    Birgitte Bie Mørkved

Rådgiver:                    Johan Nyrerød Spiten

Rådgiver:                    Marius Vamnes

Rådgiver:                    Lisa Vogt-Lorentzen

Avdeling 5:

Kontorsjef:                 Hanne S Nymoen

Nestleder:                  Kristian Brandt

Seniorrådgiver:          Siv Nylenna

Rådgiver:                    Ingvild Lovise Bartels

Førstekonsulent:       Edvard Aspelund

Førstekonsulent:       Dagrun Grønvik

 

Alle avdelinger:

Kontorsjef:                 Harald Gram

Administrasjonen:

Administrasjonssjef:   Grethe Fjeld Heltne

Økonomi, personal, generell drift:

Seniorrådgiver:           Solveig Torgersen

Kontor og resepsjonstjeneste:

Seniorkonsulent:         Mette Stenwig

(ombudsmannens sekretær)

Førstekonsulent:         Gunhild Oland Santos-Nedrelid

Førstekonsulent:         Nina Olafsen

Seniorkonsulent:         Torill H. Carlsen

Seniorkonsulent:         Tina Hafslund

Seniorkonsulent:         Kari Rimala

Arkiv og bibliotek

Arkivleder:                  Annika Båshus

Rådgiver:                    Anne-Marie Sviggum

Førstekonsulent:       Elisabeth Nordby

Førstekonsulent:       Anne Gunn Lyen Green

Seniorkonsulent:       Anne Kristin Larsen

Konsulent:                  Kari Partyka

Følgende hadde per 31. desember 2009 permisjon fra sin stilling:

Seniorrådgiver:           Yeung Fong Cheung

Seniorrådgiver:           Elisabeth Fougner

Seniorrådgiver:           Anders Blix Gundersen

Seniorrådgiver:           Stine R. B. Jarslett

Seniorrådgiver:           Ola Berg Lande

Rådgiver:                     Eva Grotnæss Barnholdt

Rådgiver:                     Gustav Haver

Rådgiver:                     Heidi Quamme Kittilsen

Rådgiver:                      Caroline Aarsæther

Førstekonsulent:         Stine Elde

Førstekonsulent:         Therese Stange Fuglesang