Vedlegg 2 – Ombudsmannens foredrag, møter, besøk og reiser i 2009

Foredrag:

24. februar:        Foredrag i Studentersamfunnet i Bergen, om rettsliggjøring – spørsmålet om domstolene har fått økt makt på bekostning av folkevalgt myndighet

10. mars:            Seminar i regi av Fremskrittspartiets fraksjon i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Sivilombudsmannens oppgaver og erfaringer, samt forholdet til Kontroll- konstitusjonskomiteen.

28. mai:               Orientering om ombudsmannen, ordfører- og rådsmannssamling i Buskerud, Norefjell

9. – 12. juni:        Foredrag med tittelen «Protecting the Particularly Vulnerable», IXth IOI (International Ombudsman Institute) World Conference, Stockholm.

2. september:      Foredrag Justivalen, Oslo, med tittelen «Vår nye forfatning» om endringer i Grunnloven m.m.

15. – 16. oktober: Foredrag om Sivilombudsmannen som systemkontrollør, Juristenes fagdager, Sandefjord.

12. november:     Møte og foredrag i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, introduksjon om ombudsmannens virksomhet for den nye komiteen.

1. desember:       Foredrag på kurs i praktisk forvaltningsrett, Lysebu, med tittelen: «Hva lønner seg – Sivilombudsmannen eller domstolene?».

Møter og besøk i Norge:

14. januar:       Møte med Juss-Buss

4. mars:           Møte med kommuner i Hedmark, Alvdal

5. mars:           Møte med Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo

6. mars:           Audiens hos HM Kongen

18. mars:         Besøk i Oslo kretsfengsel

20. mars:         Besøk på Sanderud sykehus, Hamar

25. mars:         Møte med Skattebetalerforeningen, Oslo

30. mars:         Møte med Nav, Oslo

31. mars:         Besøk hos Kemneren i Oslo

31. mars:         Presentasjon av ombudsmannens årsmelding for 2008, for Kontroll- og konstitusjonskomiteen

24. april:          Møte med departementsråden i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

28. april:          Besøk hos Fylkesmannen i Buskerud

14. mai:           Besøk i Ringerike fengsel

3. juni:              Besøk i Domstoladministrasjonen

4. juni:             Kontaktkonferanse med fylkesmennene i regi av Kommunal- og regionaldepartementet, om kommunen som regelverksforvalter og kvaliteten på kommunal saksbehandling m.m.

19. juni:           Møte med Helsetilsynets direktør, Oslo

16. september:Menneskerettighetsforum ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, om grunnlovsfesting av personvernet

17. september:Møte med Juristforbundet om arbeidsmarkedet for jurister

27. – 30. september: ICIC-konferanse i Oslo, se omtale i kapittel I.

21. oktober:     Seminar i regi av EOS-utvalget, Oslo

29. oktober:     Besøk i politiarrestene på Hamar og Lillestrøm

30. oktober:     Møte med Transparency International Norge

3. november:   Møte med Riksadvokaten om forholdet mellom forvaltning og politi

6. november:   Besøk i Kongsvinger fengsel

10. november:Møte med Tolldirektoratet

24. november:  Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar

2. desember:    Besøk i Vik fengsel, Vik i Sogn

3. desember:    Besøk hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, Førde

7. – 8. desember: Seminar: «The future of the European Court of Human Rights», Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

8. desember:    Møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dok 4:2 (2008-2009), særskilt melding fra ombudsmannen, se omtale i kapittel I.

17. desember: Møte med Barneombudet

Internasjonale besøk hos ombudsmannen:

 1.april:             Besøk fra en delegasjon fra den danske ombudsmannen, med samtaler om fengselsvesenet

24. april:           Besøk fra en delegasjon fra Maria-Curie-Sklodowska University, Law Faculty, Polen

15. juni:            Besøk fra ombudsmannen i Thailand

30. oktober:     Besøk fra en delegasjon fra Makedonia

5. november:   Besøk fra en delegasjon fra Kazakhstan

Møter og besøk i utlandet, og deltakelse på internasjonale konferanser m.m.:

20. januar:       Møte med Public Protector of South Africa, Ambassaden i Pretoria.

23.- 25. januar: World Conference on Constitutional Justice, Cape Town

5. – 7. april:         Ombudsmannskonferanse, Kypros

16. april:              Advokatrådets rettssikkerhetskonferanse, København

20.- 21. april:  Ombudsmannens ledergruppes besøk hos Justitieombudsmannen, Regeringsrätten, Justitiekanslern og Konstitusjonsutskottet, Stockholm

7.- 8. mai:        Besøk på britisk ombudsmannsmøte i regi av British and Irish Ombudsman Association, Birmingham. Foredrag med tittelen: «Touch on the history of the Ombudsman in Norway and comparison with the other Nordic countries».

12. mai:           Besøk hos den finske ombudsmannen, fengselsbesøk, Helsinki

9. – 12. juni:    IXth IOI (International Ombudsman Institute) World Conference, 200- årsjubileum for den svenske ombudsmannen, Stockholm.

16. juni:           Besøk ved EF-domstolen, Luxembourg

20. november:The 21th Annual Judicial Review Conference, London