Årsmeldinger

Sivilombudsmannen avgir hvert år en melding til Stortinget om virksomheten det foregående året. I årsmeldingen redegjøres det bl.a. for institusjonens alminnelige forhold og for utvalgte forvaltningsrettslige spørsmål av generell interesse.  Årsmeldingene til og med 2014 inneholder referater fra et utvalg av ombudsmannens uttalelser. Fra årsmeldingen 2015 henvises lesere til uttalelsene og sakene som er publisert på nettsidene.