Alta ungdomssenter

Ungdomssenter i Alta jobber planmessig mot tvangsbruk

Under et besøk til Alta ungdomssenter så sivilombudsmannen at stedet jobbet systematisk og bevisst for å unngå bruk av tvang.
- Det var gjennomgående fattet få tvangsvedtak de siste årene, sier Aage Thor Falkanger.

Oppfølging

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Alta ungdomssenter i september 2017. Alta ungdomssenter (AUS) er en akuttinstitusjon som tar imot ungdom i alderen 13-18 år som befinner seg i en krisesituasjon og som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet. AUS er godkjent for å ta imot ungdom som plasseres uten eget samtykke.

Ved mange institusjoner der tvang brukes, kan kroppsvisitering og ransaking av eiendeler ved innkomst være vanlig. Dette ble sjeldent gjort ved Alta ungdomssenter.

– De ansatte understreket at inngripende tvangstiltak ikke ville bidra til å trygge ungdommene i en sårbar fase, og at kravene for å bruke tvang er høye. Dette kunne vi blant annet se i tvangsprotokollene. Vi så også eksempler på at ungdommens egen vurdering og mening var notert i protokollen, sier Aage Thor Falkanger. Han mener dette er en god praksis.

Alta ungdomssenter hadde også få vedtak om begrensing i bevegelsesfriheten. I stedet for et tvangstiltak ble det for eksempel inngått avtaler med ungdommene om at de skulle ringe, eller treffe en ansatt på gitte tidspunkter.

Godt samarbeid med helse og skole

Alta ungdomssenter hadde samarbeidsavtaler med både helsetjenesten og skole som skulle sikre at ungdommen fikk sine rettigheter ivaretatt på en god måte.