Agder fengsel, avdeling Froland. Foto: Sivilombudet

Besøk til Agder fengsel, avdeling Froland

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Agder fengsel, avdeling Froland, 31. oktober–2. november 2023.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Froland fengsel ble åpnet i 2020, og har plass til 200 mannlige innsatte på høy sikkerhet. På besøkstidspunktet hadde fengselet vært i drift i overkant av tre år.

Se også pressemelding om besøket til Agder fengsel, avdeling Froland