Utsikt over Bodø. Foto: Sivilombudet

Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Bodø kommune

Sivilombudet besøkte flere boliger for personer med utviklinghemning i Bodø kommune 4.–6. april 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Se også pressemelding om rapporten