Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet besøkte flere boliger for personer med utviklingshemning i Krostiansand kommune 16.–18. november 2021.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger til Kristiansand kommune og Statsforvalteren i Agder.

Se også pressemelding om rapporten: Ulovlig tvangsbruk i boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand