Besøk til Den skreddersydde enhet

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Den skreddersydde enhet i Agder 1.– 3. februar 2023.

Oppfølging

Besøket gikk til barn som bor alene på institusjon.

Dette er den tredje av i alt tre rapporter fra Sivilombudets besøk til barnevernsinstitusjoner i Agder denne våren.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Pressemelding om rapporten