Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen. Foto: Sivilombodet

Besøk til Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen

Sivilombudet gjennomførte eit besøk til Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen, 5.-7. desember 2022.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidd ein rapport som omfattar funn og anbefalingar.

Pressemelding om rapporten