Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen. Foto: Sivilombodet

Besøk til Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen

Sivilombudet gjennomførte eit besøk til Haukeland Universitetssjukehus, Regional sikkerheitspost, Bergen, 5.-7. desember 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidd ein rapport med funn og anbefalingar.

Pressemelding om rapporten