Dikemark i Asker. Foto: Sivilombudet

Besøk til Oslo universitetssykehus, Regional sikkerhetsseksjon, Dikemark

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Oslo universitetssykehus, Regional sikkerhetsseksjon, Dikemark 30. august til 1. september 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Pressemelding om rapporten