Besøk til Rolvsrudhjemmet og Lørenskog sykehjem i Lørenskog kommune

Sivilombudet besøkte Rolvsrudhjemmet og Lørenskog sykehjem i Lørenskog kommune 8.–9. mars 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Se også pressemelding om rapporten