Rapport om selvmord og selvmordsforsøk i fengsel

Sivilombudet har undersøkt hvordan kriminalomsorgen jobber for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk.

Rapporten er basert på skriftlig informasjon fra 34 fengsler med høyt sikkerhetsnivå, fra Kriminalomsorgsdirektoratet og fra Helsetilsynet. Det ble begått 25 selvmord i fengsel mellom 1. januar 2018 og 1. januar 2023. Sivilombudet har undersøkt 20 av disse.

Les pressemelding om rapporten: Etterlyser økt innsats for å forebygge selvmord i fengsel