Media

Her finn du pressemeldingar, mediekontaktar, bilder og grafisk materiell til nedlasting.
Dersom du vil be om innsyn i ei sak hos Sivilombodet, kan du nytte innsynsskjemaet du finn her. Vil du klage på avslag om innsyn fra eit forvaltningsorgan, må du nytte Sivilombodets elektroniske klageskjema.