Bodø fengsel. Foto: Sivilombudet

Besøk til Nordland fengsel, avdeling Bodø (høy sikkerhet)

Sivilombudets forebyggingsenhet besøker Nordland fengsel, avdeling Bodø 20.­–22. november. Dette er det fjerde fengselet Sivilombudet besøker i år. 

Bodø fengsel er et mindre høysikkerhetsfengsel med en egen enhet for rusmestring. Det er plass til 56 mannlige innsatte, og det ble åpnet i 1940.

Besøk under forebyggingsmandatet

Formålet med besøket til Bodø fengsel er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten.

Les mer om mandat, metode og arbeidsområder 

Besøket går til både Bodø fengsel og den kommunale helsetjenesten i fengselet, og vil blant annet omfatte befaring, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Fengselet og helsetjenesten fikk ikke oppgitt tidspunkt for besøket i forkant.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en rapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn avdekket under besøket og Sivilombudets anbefalinger til fengselet.

Tidligere i år har Sivilombudets forebyggingsenhet besøkt Bredtveit fengsel, Halden fengsel og Agder fengsel, avdeling Froland.

Se våre tidligere publiserte rapporter her