• Forside
  • Aktuelt
  • Dammyrdalsveien – Ombudsmannen stiller Klima- og miljødepartementet spørsmål om markalovens krav til saksbehandling av søknad om skogsbilvei og andre landbrukstiltak

Dammyrdalsveien – Ombudsmannen stiller Klima- og miljødepartementet spørsmål om markalovens krav til saksbehandling av søknad om skogsbilvei og andre landbrukstiltak

I en klage til ombudsmannen reiser Naturvernforbundet i Oslo og Akershus spørsmål om en søknad om tillatelse til etablering av skogsbilvei i marka skal behandles etter markaloven § 14 første eller annet ledd. Ombudsmannen har besluttet å ta spørsmålet opp med Klima- og miljødepartementet på generelt grunnlag.

Ombudsmannen har til behandling en klage fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus på Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ vedtak 16. desember 2016, som gir Løvenskiold Vækerø AS tillatelse til å anlegge «Dammyrdalsveiens forlengelse» mellom Lommedalen og Sørkedalen.

Saken reiser spørsmål om veisøknaden skal behandles etter markaloven § 14 første eller annet ledd.

I brevet fra ombudsmannen bes departementet blant annet om å redegjøre for sin forståelse av de relevante bestemmelsene i markaloven og for om en behandling etter § 14 andre ledd ivaretar lovens formål og gir en tilstrekkelig forsvarlig saksbehandling av det enkelte tiltaket.

Klima- og miljødepartementet er gitt svarfrist til 15. januar.

Les brevet fra ombudsmannen til Klima- og miljødepartementet her

Les klagen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus her

Les brev fra ombudsmannen til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus om ombudsmannens saksbehandling her