Politiets utlendingsinternat på Trandum. Foto: Sivilombudet

Etterlyser tiltak ved Politiets utlendingsinternat på Trandum

Sivilombudet har siden 2005 påpekt flere kritikkverdige og ulovlige forhold ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Les brevet her:

Det er fremdeles en pågående risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling av frihetsberøvede ved internatet og Sivilombudet understreker at det er behov for umiddelbar praksisendring på flere områder.

Nå har Sivilombudet sendt brev til Justis- og beredskapsdepartementet, og ber blant annet departementet orientere om

  • hvilke endringer som blir iverksatt på politiets utlendingsinternat, for å sikre at dagens praksis for innlåsing og tilgang til kommunikasjonsmidler avsluttes
  • hvilke konkrete tiltak myndighetene innfører for å sikre at rutinemessig visitasjon ikke finner sted på politiets utlendingsinternat
  • en tydeligere plan for hvordan særlig utsatte internerte skal ivaretas på politiets utlendingsinternat

Sivilombudet ber om svar fra departementet innen 14. mars 2022.

Se også tidligere nettsaker:

Svar fra departementene om forholdene på Politiets utlendingsinternat på Trandum (17.09.21)

Oppfølging av forholdene ved Politiets utlendingsinternat på Trandum (10.02.21)