Innlegg om funn og anbefalinger fra besøk til psykisk helsevern

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet holdt 9. mai 2017 et innlegg om funn og anbefalinger fra besøk i psykisk helsevern på en fagdag om tvang i Vestfold.

Se også:

Tirsdag 9.mai 2017 deltok Sivilombudsmannens forebyggingsenhet på en fagdag i regi av Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, ved Sykehuset i Vestfold. Tema for fagdagen var «Bruk av tvang i psykisk helsevern; tvang i et menneskerettighetsperspektiv – finnes det verdighet i bruk av tvang?».

Kontorsjef Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver og psykolog Jannicke Thoverud Godø holdt et innlegg om Sivilombudsmannens funn og anbefalinger etter besøk i psykisk helsevern. Andre foredragsholdere var blant annet de VG-journalistene som har stått bak artikkelserien om tvangsbruk i psykisk helsevern (Synnøve Aasebø og Mona Grivi Norman), og Arnhild Lauveng, psykolog og forfatter med egen erfaring som pasient i psykisk helsevern. Deltakerne på fagdagen var primært ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Telemark og Vestfold. Fastleger, kommuneleger, Fylkesmennene og kontrollkommisjonene i begge fylker, samt representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner var også invitert. Fagdagen ble holdt i Bølgen kulturhus i Larvik.

Sykehuset i Telemark fikk besøk av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet i 2015. De gode arkitektoniske løsningene man da så, tilpasset psykisk helsevern, ble trukket frem i innlegget på fagdagen. Forøvrig ble sentrale tema for besøkene i psykisk helsevern omtalt, som pasientrettigheter, tvungen psykisk helsevern, bruk av tvangsmidler, tvangsmedisinering og bruk av skjerming og isolasjon.

Les rapporten fra forebyggingsbesøket til Sykehuset Telemark i 2015.