Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Hamar kommune

Sivilombudet besøkte flere boliger for personer med utviklingshemning i Hamar kommune 19.–21. oktober 2021.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funn og anbefalinger.

Se også pressemelding om rapporten