Halden fengsel. Foto: Sivilombudet

Besøk til Halden fengsel

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Halden fengsel 17.–19. oktober 2023.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Halden fengsel åpnet i 2010 og har 228 fengselsplasser for menn, på høyt sikkerhetsnivå.

Se også pressemelding om besøket: Rapport fra Sivilombudets besøk i Halden fengsel (23.05.2024)