• Forside
  • Forebyggingsenhetens arbeid med covid-19

Forebyggingsenhetens arbeid med covid-19

Mennesker som er fratatt friheten er av ulike grunner spesielt utsatt i den situasjonen covid-19-pandemien skaper. Sivilombudets forebyggingsenhet følger tett med på de utfordringene frihetsberøvede kan bli stilt overfor i denne situasjonen, og på hvordan institusjonene løser utfordringene.