Tematiske rapporter fra forebyggingsenheten

I tillegg til ordinære besøksrapporter har Sivilombudets forebyggingsenhet utarbeidet flere rapporter innenfor ulike temaer.