Landskap i Agder. Foto:Sivilombudet

Besøk til Humana omsorg og assistanse Region Kristiansand

Sivilombudet gjennomførte et besøk til Humana omsorg og assistanse Region Kristiansand. 18. - 20. januar 2023

Oppfølging

Besøket gikk til barn som bor alene på institusjon.

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Pressemelding om rapporten: Første rapport fra besøk til barnevernsinstitusjoner i Agder