Regional sikkerhetsavdeling St. Olavs Hospital (Østmarka). Foto: Sivilombudet

Besøk til St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (Østmarka)

Sivilombudet gjennomførte et besøk til St. Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling (Østmarka), 26.–28. september 2022.

Oppfølging

Sivilombudet har i etterkant av besøket utarbeidet en rapport som omfatter funnene og anbefalinger.

Pressemelding om rapporten