Foredrag om torturforebygging

Sivilombudsmannens forebyggingenhet holder en rekke innlegg og presentasjon på konferanser og seminarer for å dele informasjon om funn og anbefalinger samt øke kjennskapen generelt om forholdene på steder for frihetsberøvelse. Noen av disse presentasjonene og innleggene er samlet her.

2018

2017

2016

2015