Pressemeldinger

23.3.2023

Sivilombudet sender brev til Justis- og beredskapsdepartementet om kritiske og livstruende forhold ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Sivilombudet gjennomførte et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og én avdeling ved Ullersmo fengsel 13.-16. mars 2023. Det ble gjennomført intervjuer også i uken etter besøket. Besøket var planlagt over tid, og hadde ikke sammenheng med selvmordet som fant sted på Bredtveit fengsel 11. mars. Få dager etter besøket på Bredtveit og Ullersmo, varsler sivilombud Hanne Harlem Justis- og beredskapsdepartementet om svært alvorlige forhold ved fengslene.