Aktuelt Torturforebygging

19.6.2018

Politiet kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang

Politiet eller andre aktører kan ikke instruere en barneverninstitusjon om å utøve tvang utover de grensene rettighetsforskriften setter. Dette understreker Sivilombudsmannen i en rapport etter besøk til Agder behandling ungdom, avdeling Furuly. Bruk av tvang på bakgrunn av føring eller press fra politiet eller andre aktører innebærer en høy risiko for at ungdom utsettes for vilkårlig frihetsberøvelse i strid med grunnleggende rettsprinsipper.